Công trình đúc và dát vàng thủ công 24k tượng Tam Thánh Phật cao 3,2m chùa Vị Xuyên -Tp Thái Bình

Công trình đúc và dát vàng thủ công 24k tượng Tam Thánh Phật cao 3,2m chùa Vị Xuyên

14/10/2020 4:51:59 PM | 1045

 Đăng ký báo giá