Hạc thờ

Hạc thờ

Lọc đặc tính
 • Hạc chầu bằng đồng đỏ cỡ lớn
  Mời liên hệ
  SP0999

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Quy trình sản xuất: •    Tạo mẫu •    Dấp khuôn •    Đúc •    Chạm tỉa •    Làm màu •    Hoàn thiện ...
  Hạc chầu bằng đồng đỏ cỡ lớn
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Quy trình sản xuất:
  •    Tạo mẫu
  •    Dấp khuôn
  •    Đúc
  •    Chạm tỉa
  •    Làm màu
  •    Hoàn thiện
  •    Mục đích sử dụng: Làm đồ cúng tiến, dùng để thờ tại phòng thờ gia đình, thờ tại chùa, đền…….

 • Hạc chầu khảm ngũ sắc cỡ lớn
  Mời liên hệ
  SP0134

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Quy trình sản xuất: •    Tạo mẫu •    Dấp khuôn •    Đúc •    Chạm tỉa •    Làm màu •    Hoàn thiện ...
  Hạc chầu khảm ngũ sắc cỡ lớn
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Quy trình sản xuất:
  •    Tạo mẫu
  •    Dấp khuôn
  •    Đúc
  •    Chạm tỉa
  •    Làm màu
  •    Hoàn thiện
  •    Mục đích sử dụng: Làm đồ cúng tiến, dùng để thờ tại phòng thờ gia đình, thờ tại chùa, đền…….

 • Hạc chầu khảm tam khí cỡ lớn
  Mời liên hệ
  SP0264

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Quy trình sản xuất: •    Tạo mẫu •    Dấp khuôn •    Đúc •    Chạm tỉa •    Làm màu •    Hoàn thiện ...
  Hạc chầu khảm tam khí cỡ lớn
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Quy trình sản xuất:
  •    Tạo mẫu
  •    Dấp khuôn
  •    Đúc
  •    Chạm tỉa
  •    Làm màu
  •    Hoàn thiện
  •    Mục đích sử dụng: Làm đồ cúng tiến, dùng để thờ tại phòng thờ gia đình, thờ tại chùa, đền…….

 • Hạc thờ ngậm Sen đồng đỏ
  Mời liên hệ
  SP0124

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Quy trình sản xuất: •    Tạo mẫu •    Dấp khuôn •    Đúc •    Chạm tỉa •    Làm màu •    Hoàn thiện ...
  Hạc thờ ngậm Sen đồng đỏ
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Quy trình sản xuất:
  •    Tạo mẫu
  •    Dấp khuôn
  •    Đúc
  •    Chạm tỉa
  •    Làm màu
  •    Hoàn thiện
  •    Mục đích sử dụng: Làm đồ cúng tiến, dùng để thờ tại phòng thờ gia đình, thờ tại chùa, đền…….

 Đăng ký báo giá