Vật phẩm phong thủy

Vật phẩm phong thủy

Lọc đặc tính


 • Tháp văn xương dát vàng 24k 40cm
  Mời liên hệ
  SP0254

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Tháp văn xương 13 tầng phong thuỷ được đúc bằng đồng đỏ, sau đó được dát vàng 24k toàn bộ cao 40cm.
  Tháp văn xương dát vàng 24k 40cm
  Giá bán: Mời liên hệ

  Kho hàng : Mời liên hệ

  Mô tả tóm tắt:

  Tháp văn xương 13 tầng phong thuỷ được đúc bằng đồng đỏ, sau đó được dát vàng 24k toàn bộ cao 40cm.

 Đăng ký báo giá